Sjeme, Kroatië

Aan de Kroatische kust waar we de meeste FERTIPLUS afzetten, zijn er geen echt grote landbouwbedrijven. De meerderheid zijn kleine telers met 1-10 ha bebouwd land, vooral hobbyisten en amateurs die voor eigen gebruik en een beetje voor de markt produceren. Na de toetreding van Kroatië tot de EU zijn wetgeving en normen op het gebied van de dierlijke product ingevoerd, wat heeft geleid tot een drastische afname van de veestapel aan de kust. Daardoor ontstond een grote behoefte aan biologische meststoffen. Ook het besef van de noodzaak van milieuvriendelijke biologische productiemethoden dat al onze kleine telers kenmerkt, heeft hieraan bijgedragen.

Sjeme heeft bij Ferm O Feed en in de diverse FERTIPLUS de beste oplossing en prijs-kwaliteitverhouding gevonden. Dit heeft Sjeme zeer concurrerend gemaakt vergeleken met andere Europese producenten van biologische mestkorrels dichter in de buurt. Sjeme ondersteunt zijn marktpositie door veel promotie via allerlei media, zoals TV, radio, kranten en tijdschriften… Ze promoten de sterke punten van FERTIPLUS voortdurend en daarmee ook de waarden van Sjeme d.o.o. en behalen indrukwekkende resultaten daarmee. En het belangrijkst: het aantal verkochte producten neemt jaarlijks aanzienlijk toe.